ภาษาไทย
-
Godex  RT700X
หมวดหมู่สินค้า: Barcode Printer
ความเร็วในการพิมพ์ 177 มิลิเมตร/วินาที
ราคา 11,900.00 บาท

26 ตุลาคม 2560

ผู้ชม 2199 ผู้ชม

E-BROCHURE

 

Smart and Reliable Barcode Printer for a broad range of applications
Advanced multi-purpose 4” desktop printer for light to medium duty applications. With its powerful and reliable features,RT700x is the best choice for retail and industrial applications

 

  Feature

     Modern clam-shell design makes it simple to load labels
     Ethernet, USB 2.0, Serial and USB host are standard features adding flexibility and power
     "Twin-Sensor" technology allows you to use a broad range of labels
     Rod-less label roll holder for easy loading and smooth feeding
     Innovative “C” button makes label Calibration simple and fast
     EZPL, GEPL and GZPL language support
     Free GoLabel label design software
     203 DPI mode

 

  Specifications

วิธีการพิมพ์ พิมพ์ผ่านความร้อนโดยตรง หรือ พิมพ์ผ่านผ้าหมึก  
ความละเอียด 203 dpi (8 จุด/มิลิเมตร)  
ความเร็วในการพิมพ์ Up to 7 IPS (177 มิลิเมตร/วินาที)  
ความกว้างในการพิมพ์ 4.25" (108 มิลิเมตร)  
ความยาวในการพิมพ์ ต่ำสุด. 0.16” (4 มิลิเมตร); สูงสุด. 68” (1727 มิลิเมตร)  
หน่วยประมวลผล 32 Bit RISC CPU  
หน่วยความจำ 8MB Flash (4MB for user storage) / 16MB SDRAM  
กระดาษ ประเภท: Wax, wax/resin, resin ยาว: 981’ (300 เมตร) กว้าง: 1.18” (30 มิลิเมตร) ต่ำสุง. - 4.33” (110 มิลิเมตร) สูงสุด. ม้วนริบปอน เส้นผ่าศูนย์กลาง.: 2.67“ (68 มิลิเมตร) แกน เส้นผ่าศูนย์กลาง: 1” (25.4 มิลิเมตร)  
ริบปอน Types: Continuous form, gap labels, black mark sensing, and punched hole; label length set by auto sensing or programming 
Width: 0.79” (20 mm) Min. - 4.64” (118 mm) Max.
Thickness: 0.003” (0.06 mm) Min. - 0.01” (0.2 mm) Max. 
Label roll diameter: Max. 5” (127 mm)
Core diameter: 1" & 1.5" (25.4 mm & 38.1 mm)
 
ภาษาเครื่องพิมพ์ EZPL, GEPL, GZPL ออโต้ สวิตช์  
ซอร์ฟแวร์ Label design software: GoLabel (for EZPL only) Driver & DLL: Windows 2000, XP, Vista, 7,8, Windows Server 2003 & 2008