ภาษาไทย
-
Godex  RT700i
หมวดหมู่สินค้า: Barcode Printer
ความกว้างในการพิมพ์ 108 มิลิเมตร
ราคา 13,200.00 บาท

26 ตุลาคม 2560

ผู้ชม 2423 ผู้ชม

E-BROCHURE

 

The GoDEX RT700i is a powerful desktop barcode label printer fully equipped with several user friendly interfaces.  The RT700i comes loaded with a Color LCD, standard Ethernet, USB 2.0, Serial and USB Host Ports.  The RT700i has been completely redesigned with a clamshell design, calibration button to facilitate media swapping and a large 300 meter ribbon capacity.  In the box customers get free GoLabel Design Software equipped with basic database integration.   The RT700i is perfect for retail and industrial applications and it comes with our industry leading printer warranty.

 

  Feature

     Modern clam-shell design makes it simple to load labels
     Color TFT LCD and operation panel for easy and intuitive operation
     Ethernet, USB 2.0, Serial and USB host are standard features adding flexibility and power
     Rod-less label roll holder for easy loading and smooth feeding
     Innovative “C” button makes label Calibration simple and fast
     EZPL, GEPL and GZPL language support
     Free GoLabel label design software
     203 DPI mode

 

  Specifications

วิธีการพิมพ์ พิมพ์ผ่านความร้อนโดยตรง หรือ พิมพ์ผ่านผ้าหมึก  
ความละเอียด 203 dpi (8 จุด/มิลิเมตร)  
ความเร็วในการพิมพ์ Up to 7 IPS (177 มิลิเมตร/วินาที)  
ความกว้างในการพิมพ์ 4.25" (108 มิลิเมตร)  
ความยาวในการพิมพ์ ต่ำสุด. 0.16” (4 มิลิเมตร); สูงสุด. 68” (1727 มิลิเมตร)  
หน่วยประมวลผล 32 Bit RISC CPU  
หน่วยความจำ 8MB Flash (4MB for user storage) / 16MB SDRAM  
กระดาษ ประเภท: ต่อเนื่อง , แกป ฉลาก, black mark sensing, and punched hole; label length set by auto sensing or programming 
กว้าง: 0.79” (20 มิลิเมตร) ต่ำสุง. - 4.64” (118 มิลิเมตร) 
สูงสุด. Thickness: 0.003” (0.06 มิลิเมตร) ต่ำสุง. - 0.01” (0.2 มิลิเมตร) 
สูงสุด ม้วนฉลากเส้นผ่าศูนย์กลาง: สูงสุด. 5” (127 มิลิเมตร) 
Core diameter: 1”, 1.5” (25,4 มิลิเมตร, 38,1 มิลิเมตร)
 
ริบปอน ประเภท: Wax, wax/resin, resin ยาว: 981’ (300 เมตร) กว้าง: 1.18” (30 มิลิเมตร) ต่ำสุง. - 4.33” (110 มิลิเมตร) สูงสุด. ม้วนริบปอน เส้นผ่าศูนย์กลาง.: 2.67“ (68 มิลิเมตร) แกน เส้นผ่าศูนย์กลาง: 1” (25.4 มิลิเมตร)  
ภาษาเครื่องพิมพ์ EZPL, GEPL, GZPL ออโต้ สวิตช์  
ซอร์ฟแวร์ Label design software: GoLabel (for EZPL only) Driver & DLL: Windows 2000, XP, Vista, 7,8, Windows Server 2003 & 2008